STICHTING GROENEVELD

Stichting Groeneveld wil huidige en toekomstige generaties bewust maken van de betekenis van natuur en landschap en de ontwikkeling van recreatie en cultuur in de groene ruimte. Bovendien wil de Stichting het debat bevorderen over de verschillende vormen van gebruik van het landelijk gebied.

Sinds 2000 reikt de Stichting Groeneveld de Groeneveldprijs uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap in Nederland. De Groeneveldprijs ging naar: Geert Mak, Koos van Zomeren, het echtpaar Harrison, Matthijs Schouten, Jared Diamond, Willem Overmars, Frans van der Hoff , Benny Jolink, Louise Fresco, Auke van der Woud, Willem van Toorn, John Berger, Tracy Metz, Kees Moeliker en Kees Reumer,de Groene redactie van dagblad Trouw, Wouter Helmer, Digna Sinke, Vroege Vogels, Willem Ferwerda.

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door Stichting Kasteel Groenveld. Aan de prijs is een bedrag van 5000 euro verbonden.

In 2020 gaat de Groeneveldprijs naar: Arita Baaijens en de Ambassade van de Noordzee.

Bestuur Stichting Groeneveld

Dhr. W.T. van Gelder

Dhr. J.H. Kuper (penningmeester)

Mw. L. ten Houten (secretaris)

Dhr. H.J. Achterhuis

Dhr H.K.M. Lugtmeijer

Dhr. G.J. Borger

Dhr. R. Mooren

Dhr. M.G.C. Schouten

Dhr. D. Sijmons

Mw. C. Warmerdam

 

Groenveldprijs 2020 600x600

Groeneveldprijs 2020 gaat naar Arita Baaijens & de Ambassade van de Noordzee - Thijs Middeldorp.

De Groeneveldprijs wordt jaarlijks door Stichting Groeneveld uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder inzet voor het debat over natuur en landschap en die daarbij een afwijkend, kritisch geluid laat horen. Deze stichting wil het noodzakelijke debat over de waarde van de natuur en het landschap bevorderen; bij voorkeur op de vaste locatie Kasteel Groeneveld maar nu noodgedwongen online.

De Groeneveld prijs wordt dit jaar voor de 20e keer uitgereikt op 4 december 2020 en is via onderstaande link te volgen.

Als de crisis, waarin we ons momenteel geplaatst zien ons één ding kan leren, is het dat we onze houding naar de natuur zullen moeten heroverwegen. De schrikbarende achteruitgang van de biodiversiteit, de stikstofproblematiek, de klimaatverandering en de Corona-pandemie zijn alle geworteld in het gegeven dat we de natuur in de eerste plaats zijn gaan zien als een ruimte voor menselijk nut en gebruik. Als gevolg daarvan hebben we haar onder grote druk gezet en op vele plaatsen uitgeput waardoor onze toekomst zeer onzeker is geworden.

De prijswinnaars hebben elk zeer vernieuwende bijdragen geleverd aan het urgente maatschappelijk debat over de relatie tussen mens en natuur.

Arita Baaijens, bioloog, ontdekkingsreiziger en publicist, heeft in haar werk op baanbrekende wijze onderzoek verricht naar hoe landschap en natuur waargenomen en ervaren kunnen worden. In de Altai werkte ze samen met wetenschappers, kunstenaars en de lokale bevolking aan een project waarin verkend werd hoe voor de bewoners van de regio de stem van het landschap klinkt. In Papoea Nieuw Guinea onderzocht ze welke betekenis de bewoners van het tropische bos toekennen aan hun omgeving. In 2017 startte ze een project in eigen land, genaamd Paradijs in de Polder. Samen met bewoners, onderzoekers, beleidsmakers, doeners en denkers bracht ze in kaart wat het landschap ons te vertellen heeft. Onderdeel van het project is het Woordenboek van de toekomst waarin gevoelswoorden voor natuur en landschap een plaats krijgen.

De Ambassade van de Noordzee werd in 2018 opgericht om een stem te geven aan de Noordzee en haar bewoners. De oprichters waren hierbij geïnspireerd door het werk van de Franse filosoof Bruno Latour die stelt dat we het democratisch bestel zo zouden moeten uitbreiden dat niet-menselijke wezens daar ook een stem in hebben. Hij sprak over een Parlement der Dingen. Met dit uitgangspunt heeft De Ambassade van de Noordzee in talrijke innovatieve en tot de verbeelding sprekende projecten de rechten van de natuur aan de orde gesteld. Steeds weer wordt daarin de gebruikelijke scheiding die we maken tussen de handelingsbekwame, rechthebbende mens en een niet handelingsbekwame, rechteloze natuur kritisch bevraagd.

 

Wilt u de lezing nakijken. Dat kan via deze link.

Groeneveldprijs 2019

Willem Ferwerda

Van landbouwer naar landschapsbouwer - Ervaringen met 4 returns: een nieuwe bron van landschapsgebruik

Klik hier voor de lezing.

FERWERDA
Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Je moet de voorwaarden accepteren.

Vrienden van Kasteel Groeneveld

U vindt ook dat Kasteel Groenveld door moet gaan met het organiseren van tentoonstellingen en activiteiten die betrekking hebben op de natuur? Word vriend van de Stichting Groeneveld.

Als Vriend van de Stichting Groeneveld steunt u de activiteiten van het Kasteel. Als Vriend van Kasteel Groeneveld krijgt u:

  • Gratis toegang tot het kasteel en de tentoonstellingen* voor u en uw introducé
  • Uitnodigingen voor openingen en speciale activiteiten
  • Elk kwartaal de nieuwsbrief met informatie over de activiteiten
  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse vriendendag.

Vriend van Groeneveld bent u al vanaf € 25,- per jaar.

Ook bedrijven die vriend willen worden, kunnen contact met ons opnemen.

* voor speciale tentoonstellingen, zoals Bloemkunst, geldt een toeslag

Meer informatie? Stichting Groeneveld heeft een eigen website. Klik hier.

 

 

Kasteel Groeneveld

Groeneveld 2
3744 ML Baarn
035-5420446
groeneveld@staatsbosbeheer.nl
www.kasteelgroeneveld.nl

  • Zalenverhuur zakelijke en particuliere groepen
  • Arrangementen en evenementen
  • Scholenprogramma’s
  • zie Reserveren voor meer info

reserverengroeneveld@staatsbosbeheer.nl
035-5480994 (ma t/m vr van 9.30 tot 16 uur)

KG_Logo_WIT
SBBbeeldmerk-PMS363-50x50

Meld u aan voor de nieuwsbrief