Kasteel Groeneveld is één van de vele monumenten die Staatsbosbeheer in eigendom heeft. Staatsbosbeheer maakt zich onder de noemer ‘beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin ze mensen wil betrekken bij de natuur die hen raakt.

Stichting Groeneveld

Stichting Groeneveld wil huidige en toekomstige generaties bewust maken van de betekenis van natuur en landschap en de ontwikkeling van recreatie en cultuur in de groene ruimte. Bovendien wil de Stichting het debat bevorderen over de verschillende vormen van gebruik van het landelijk gebied.

 
KG stichting groenveld

Groeneveldprijs

Sinds 2000 reikt de Stichting Groeneveld de Groeneveldprijs uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap in Nederland. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door Stichting Kasteel Groeneveld. Aan de prijs is een bedrag van 5000 euro verbonden.

2021 Achterziijde kasteel_

Winnaars Groeneveldprijs

De Groeneveldprijs ging naar: Merlin Sheldrake, Arita Baaijens, Thijs Middeldorp, Willem Ferwerda, Geert Mak, Koos van Zomeren, het echtpaar Harrison, Matthijs Schouten, Jared Diamond, Willem Overmars, Frans van der Hoff, Benny Jolink, Louise Fresco, Auke van der Woud, Willem van Toorn, John Berger, Tracy Metz, Kees Moeliker en Kees Reumer,de Groene redactie van dagblad Trouw, Wouter Helmer, Digna Sinke, Vroege Vogels, Willem Ferwerda.

KGz-Moestuin2

Actuele informatie

Actuele informatie over Stichting Groeneveld is te vinden op de website.

Staatsbosbeheer magazine

Lees meer over wat we doen in het jaarmagazine van Staatsbosbeheer. Een blad vol met verhalen over ons dagelijks werk en de partners met wie we samenwerken.